Waterbouw

Dijken

De dijken moeten het achterland beschermen tegen het hoge waterniveaus.
Om dijken hoog en stabiel te houden is een goede drainage, bescherming en wapening nodig.

  • Consolideren van de grond
  • Grondkerende constructies en oeverbescherming
  • Het voorkomen van kwel
  • Piping remmende systemen

Kust- en oeverbescherming

Kust- en oeverbescherming is noodzakelijk om waterkundige constructies in stand te houden en de oevers en kades te beschermen tegen hydraulische belastingen. De toplaag kan hierbij bescherm worden door toepassing van geotextielen en BeauMatt.

Door gebruik te maken van grondkerende constructies en oeverbescherming voorkomt u schade aan de oevers. Er zijn verschillende types oeverbescherming waardoor we u de juiste oplossingen kunnen bieden.

  • Stabiele basis voor bovenliggende grondlaag
  • Voorkomt verkokering van watergangen, daardoor ontstaat een optimaal amfibisch leefmilieu
  • Geen uitspoeling van gronddeeltjes
  • Grondkerende constructies en oeverbescherming
  • Het voorkomen van kwel(piping)

Producten voor landhoofden, keerconstructies en steile talud: