Verticale Drainage

Verticale drainage

Om de slecht doorlatende grond zoals zoals klei, veen of leem sneller te laten consolideren kunt u gebruik maken van verticale drainage. Door gebruik te maken van verticale drains kan het overspannen poriënwater in plaats van verticaal over de halve laagdikte in horizontale over de halve stramienmaat richting naar de dichtstbijzijnde drain stromen waarna het verder ongehinderd kan wegstromen. Dit versnelt het proces van consolidatie van mogelijk tientallen jaren naar een half jaar of minder. Onze MebraDrain is hiervoor uitermate geschikt.

Geotextielen zorgen ervoor dat de drainage kern beschermt wordt tegen binnendringen van fijne bodemdeeltjes. Deze fijne bodemdeeltjes kunnen voor een afname van de afvoercapaciteit zorgen. De MebraDrain gebruikt met Typar®  het beste geotextiel dat op de markt te verkrijgen is en garandeert zo een lange levensduur van het product. De kern van de drain is zo ontworpen dat deze zeer goed bestend is tegen verweringen.

  • Snelle consolidatie tijd
  • Langere levensduur infiltratie- en drainage
  • Hogere afvoercapaciteit

Hoofdzakelijk gebruikt voor:

  • Aanleg van wegen, spoorwegen en vliegvelden
  • Dijkenbouw
  • Woon- en industriegebieden
  • Landaanwinningsprojecten
  • Havenaanleg

Product voor verticale drainage: