Stortplaatsen en IBC materialen

Stortplaatsen en IBC materialen

Tegenwoordig wordt niet brandbaar restafval, sterk vervuilde grond en ook de asresten van de vuilverbranding onder gecontroleerde omstandigheden gestort op stortplaatsen. Om het afval volledig af te dichten en zo uitstroom van vervuiling te voorkomen, worden de boven- en onderlaag afgedicht. Voor een goede afdichting worden folies,geotextielen en geogrids gebruikt. Geotechnics is de grootste leverancier van afdichtingsfolies voor stortplaatsen in Nederland. Geotechnics levert ook technieken om stortgas(biogas) te onttrekken.

  • Scheiding tussen stort om onderlinge vermenging van grond te voorkomen, dit kan door gebruik te maken van geotextielen
  • Om instabiliteit en trekkracht op de folie te voorkomen kan er een wapeningslaag worden aangebracht
  • Om beschadiging van folie tijdens installatie te voorkomen kunnen er geotextielen worden gebruikt
  • Het regenwater kan opgevangen worden door drainagematten

Producten voor stortplaatsen en IBC materialen: