Landhoofden, keerconstructies en steile taludconstucties

Landhoofden, keerconstructies en steile taludconstucties

Om kosten te besparen en vanwege ruimtegebrek worden landhoofden en keerconstructies vaak gewapend. Hoge sterkte geotextiel en geogrid zorgen hierbij voor een horizontale wapening van de grond. De wapening kan de schuifspanning van de grond opnemen, waardoor steile taluds mogelijk zijn. Kunststof damwanden en kwelschermen zorgen voor een kerende functie en het blokkeren van kwelwater.

 • Besparen van grondoppervlakte
 • Meerdere bekledingsmogelijkheden
 • Minder grondverzet nodig

Hoofdzakelijk gebruikt voor:

 • Aanleg van wegen, spoorwegen en vliegvelden
 • Dijkenbouw
 • Havenaanleg
 • Stortplaatsen, onderafdichting en eindafdekking
 • AVI terpen
 • Waterbassins
 • Bodembescherming
 • Beschoeiingen
 • Kwelschermen
 • Grondkering bij sleuven of bouwputten
 • Waterkering bij sleuven of bouwputten

Producten voor landhoofden, keerconstructies en steile taluds: