Grondstabiliteit

Grondstabiliteit

Bij aanleg van een funderingslaag op een slappe ondergrond kan er instabiliteit ontstaan door zware lasten. Het vergroten van de draagkracht door toepassing van geotextiel en geogrids leidt dit in vele gevallen tot een vermindering van de funderingsdikte en een sneller ophoog. Met het gebruik van geotextiel zorgt u ervoor dat er een scheiding is tussen de slappe onderlaag en de fundering, met optioneel extra sterkte tegen vervorming. Door de scheiding voorkomt u vermenging en het zorgt voor een continu stabiele ondergrond.

Door toepassing van verticale drainage kan de stabiliteit van ophogingen vergroot worden en kan het sneller opgehoogd worden.

  • Dunner funderingslaag nodig
  • Verkleining van de ontgravingsdiepte
  • Verminderen van vermenging lagen tijdens de bouwfase
  • Betere verdichting van de fundering
  • Snellere realisatie van wegen of sporen

Hoofdzakelijk gebruikt voor:

  • Aanleg van wegen, spoorwegen en vliegvelden
  • Dijkenbouw
  • Woon- en industriegebieden
  • Landaanwinningsprojecten
  • Havenaanleg

Producten voor grondstabilisatie: