Kwelscherm

Geolock

 • Kwelscherm | Geolock

  Kwelschermen worden toegepast voor het isoleren van bestaande vuilstortplaatsen, het waterdicht maken van dijken, dammen en de aanleg van verdiepte (snel)wegen. Geolock van Geotechnics,  worden wereldwijd toegepast. Geolock is een verticaal kunststofscherm met een gepatenteerde slotconstructie. In deze slotconstructie waarborgt een zwelkoord zodat lekkage van, al dan niet vervuild grondwater wordt verhinderd. Geolock is een goedkopere en eenvoudigere oplossing voor het isoleren van verontreinigde grond ten opzichte van saneren, verwijderen of in-situ reiniging van grond. Daar waar een horizontale ondergrondse stroom van, al dan niet verontreinigd, grondwater dient te worden gekeerd, biedt Geolock het meest optimale waterdichte kwelscherm.

 • Kwelscherm

Functies & Toepassingen

Toepassingen

Afdichting kwelscherm Waterbouw kwelscherm
Stortplaats Waterbouw

Afdichting
Geolock is een kunststof waterkerend scherm bestaande uit een gepatenteerde slotconstructie van geëxtrudeerde HDPE met hier aangelast een HDPE 2,0 mm folie. Deze slotconstructie waarborgt een optimale waterdichtheid zodat lekkage van al dan niet vervuild grondwater wordt verhinderd. Geolock is niet alleen geschikt voor het isoleren van verontreinigde grond maar kan eveneens worden toegepast bij tal van andere waterkerende (kwel-) constructies in de civiele techniek.

Voordelen

Voordelen

De voordelen van de Geolock:

 • Water- en gasdicht
 • Flexibiliteit, in verband met mogelijke zettingen van de grond
 • Geschikt voor installatie in alle grondsoorten
 • Goedkoop alternatief voor bodemsanering
 • Chemisch resistent
 • Lange levensduur
 • Technisch eenvoudige te installeren
 • Scheurvast
 • Geschikt voor installatie tot een diepte van 40 meter

Documentatie

Alternatieve producten: