BeauMatt oeverbescherming

 • BeauMatt oeverbescherming

  BeauMatt oeverbescherming is erg geschikt als erosiebescherming op waterbodem en taludvormige oevers. De cellulaire geotextielen die meestal gevuld worden met zand, vormen een milieuvriendelijke oeverbescherming. Door de stabiele basis voor sediment en de bovenliggende grondlaag kan de flora gemakkelijk ontwikkelen. De flora zorgt voor een betere kwaliteit voor een amfibische leefmilieu rond de waterlijn. De BeauMatt zorgt dat de onderliggende grondlichaam uitstekend wordt beschermd en de natuurlijke taludvorm van de oever behouden blijft. Als de oeverbeschermingsmat afgedekt wordt met een laag zand kan de mat zorgen voor een schoon en stabiel recreatiestrand. Zo profiteert zowel de gebruiker als het milieu van deze innovatie oeverbescherming.

 • BeauMatt oeverbescherming

Functies & Toepassingen

Toepassingen

Waterbouw beaumatt
Waterbouw

Oeverbescherming
De BeauMatt kan veelzijdig worden toegepast, maar dient vooral als erosiebescherming op taludvormige oevers en waterbodems. Door zijn grote flexibiliteit neemt de mat de vorm van de ondergrond aan en volgt eventuele vervormingen nadien. Behalve dat het onderliggende grondlichaam hierdoor uitstekend wordt beschermd, blijft de natuurlijke taludvorm van de oever behouden. Afgedekt met een laagje zand, kunnen bijvoorbeeld schone en stabiele recreatiestranden worden aangelegd op veen- of kleibodems. Het zwemwater raakt dan niet meer vervuild door modder afkomstig van een vertrapte oeverbodem.

Voordelen

De voordelen van BeauMatt zijn:

 • BeauMatt vormt een stabiele basis voor de bovenliggende grondlaag en flora
 • Gewicht van de mat wordt blijvend gelijkmatig verdeeld op het oeveroppervlak
 • Hydraulische vulmethode, eventueel onder water
 • Aanleg met eenvoudige middelen
 • Hoog zelfherstellend vermogen bij plaatselijk geërodeerde afdeklaag
 • Flexibel. Neemt de vorm aan van de ondergrond en volgt eventuele latere deformatie perfect
 • Duurzaam en milieuvriendelijk. Het gebruik van geotextiel heeft een zeer goede reputatie in weg- en waterbouwkundige toepassingen
 • Goed betreedbare overgangszone tussen land en water voor mens en dier, zelfs op slappe bodem
 • Natuurvriendelijke ondersteuning van habitat- en corridorfunctie voor de fauna
 • Landschappelijk en economisch verantwoord perceelbeheer mogelijk door beweiding
 • Voorkomt verkokering van watergangen, daardoor ontstaat optimaal amfibisch leefmilieu
 • Eenvoudige logistiek. Slechts twee bouwmaterialen, de mat en slib of zand, zijn benodigd

Documentatie

Alternatieve product: